Het verschil tussen water destilleren of demineraliseren

Destilleren of demineraliseren

Om meteen maar te beginnen met het grootste verschil; gedemineraliseerd water is water dat ontdaan is van mineralen, zoals calcium, chloride en natrium. Met een destilleerapparaat filter je alle onzuiverheden uit het water. Beide soorten water worden dan ook voor verschillende doeleinde gebruikt.

Wat is gedestilleerd water?

Waterdestillatie is een eenvoudige en effectieve methode voor het zuiveren van water. Het betreft het koken van water en het verzamelen van de stoom die hierbij vrijkomt, terwijl verontreinigingen en contaminanten achterblijven in het kookvat. De stoom wordt vervolgens afgekoeld en weer tot vloeistof gecondenseerd, wat leidt tot zuiver, gedestilleerd water. Dit proces is effectief voor het verwijderen van een breed scala aan contaminanten, waaronder bacteriën, virussen en mineralen.

Een van de belangrijkste voordelen van waterdestillatie is zijn eenvoud en lage kosten. Het kan op kleine schaal gedaan worden met een destilleerapparaat of op grotere schaal met industriële apparatuur. Het is ook een betrouwbare methode voor het produceren van hoogwaardig drinkwater, aangezien het effectief een breed scala aan contaminanten verwijdert. Het is echter niet zo effectief bij het verwijderen van opgeloste gassen of vluchtige organische stoffen (VOS). Deze contaminanten kunnen een significante invloed hebben op de smaak en kwaliteit van het water, en mogelijk ook schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Wat is gedemineraliseerd water?

Waterdemineralisatie, ook wel deionisatie genoemd, is een proces dat mineralen en ionen uit water verwijdert. Het omvat het laten stromen van water door een bed van harskralen die geladen zijn met ionen. Terwijl het water door de kralen stroomt, worden de mineralen in het water aangetrokken door de ionen op de kralen en verwijderd uit het water.

Het is een complexer en duurder proces dan waterdestillatie, maar het is zeer effectief bij het verwijderen van mineralen uit water, wat leidt tot zeer zuiver water. Het wordt vaak gebruikt in laboratoriumproeven en in de productie van hoogzuiver water voor elektronische en farmaceutische toepassingen. De zuiverheid van het water dat met demineralisatie is geproduceerd is belangrijk in deze omgevingen, aangezien zelfs sporen van mineralen kunnen storen bij experimenten of reacties.

Hoewel waterdemineralisatie zeer effectief is bij het verwijderen van mineralen uit water, is het niet zo effectief bij het verwijderen van andere contaminanten zoals bacteriën en virussen. Het is ook een complexer en duurder proces dan waterdestillatie, wat het minder praktisch maakt voor het produceren van drinkwater op grote schaal.

Hoe kun je water demineraliseren?

Waterdemineralisatie wordt doorgaans op één van de twee manieren gedaan: ionenwisseling of omgekeerde osmose. Bij ionenwisseling wordt water door een bed van harskralen geleid. De kralen zijn geladen met ionen, en terwijl het water door de kralen stroomt, worden de mineralen in het water aangetrokken door de ionen en verwijderd. Omgekeerde osmose betreft het gebruik van een semi-doorlaatbare membraan om contaminanten, waaronder mineralen, te filteren. Water wordt onder druk door het membraan geperst, en de contaminanten blijven achter op het membraan.

Waarom water destilleren in plaats van demineraliseren?

In het drinkwater zitten onzuiverheden die binnen de richtlijnen vallen van de WHO en de EU. Echter toch drinken wij deze onzuiverheden, zoals medicijnresten of drugsafval op. Deze onzuiverheden kun je alleen met een destilleerapparaat uit water verwijderen. Met demineraliseren verwijder je alleen de mineralen uit water en bijvoorbeeld niet de medicijnresten die op lange termijn gevaarlijk voor je kunnen zijn.

Waterdestillatie en waterdemineralisatie zijn beide nuttige processen voor het zuiveren van water, maar ze werken op verschillende manieren en worden voor verschillende doeleinden gebruikt. Waterdestillatie is een eenvoudige en effectieve methode voor het produceren van hoogwaardig drinkwater, terwijl waterdemineralisatie een complexer en duurder proces is dat wordt gebruikt om zeer zuiver water te produceren voor gespecialiseerde toepassingen. Beide methoden hebben hun voordelen en beperkingen, en de geschikte methode zal afhangen van de specifieke behoeften en doelen van de gebruiker.WaterdestillatieWaterdestillatie is een proces waarbij water wordt verhit en verdampt tot damp. De damp koelt dan af, condenseert in vloeibare vorm, en sijpelt terug in het systeem. De cyclus gaat door totdat alle onzuiverheden uit het water zijn verwijderd. Een populaire misvatting over gedestilleerd water is dat het verstoken is van mineralen als calcium, kalium, magnesium, natrium en andere ionen die nodig zijn voor het normaal functioneren van het lichaam; dit is echter niet waar, omdat deze verbindingen zijn achtergebleven.

Is water zonder mineralen ongezond?

Indien er geen mineralen in water zitten en drink je dit op dan ontrekt dit water mineralen van je lichaam om op deze manier weer te remineraliseren. In ‘normaal’ water zitten zo weinig mineralen dat dit verwaarloosbaar is blijkt uit diverse onderzoeken. De inname van mineralen is wel belangrijk en kan dan ook worden behaald door voedsel te eten dat rijk is aan mineralen.

Is water demineraliseren voldoende voor jou of kan je beter destilleren?

Het demineraliseren van water is niet voldoende om onzuiverheden uit het water te filteren, maar wel voldoende om te zorgen voor kalkvrije keukenapparatuur bijvoorbeeld. Het hangt dus af van wat jij van plan bent. Wil je een gezonder leven, dan raden we je aan om water te gaan destilleren.

Andere toepassingen voor gedestilleerd water;

Naast het gebruik bij het produceren van drinkwater heeft waterdestillatie een aantal andere toepassingen. Het wordt veel gebruikt in de productie van medisch en laboratoriumkwaliteit water, evenals in de voedings- en genotmiddelenindustrie. Het wordt ook gebruikt bij de productie van zeewaterontziltinginstallaties, die zout verwijderen uit zeewater om zo zoet water te produceren voor gebruik in gebieden waar zoet water schaars is.

Samengevat; demineralisatie van water is een ingewikkelder en duurder proces dan waterdestillatie, maar het verwijdert mineralen uit het water, wat leidt tot zeer zuiver water.

Zelf alle voordelen van schoon drinkwater ervaren?